Σχόλια και Γνώμες


Σχόλια και Γνώμες


March 15, 2016
Greek Crisis

Η ελληνική οικονομική κρίση: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

Η ελληνική οικονομική κρίση έχει παραταθεί αδικαιολόγητα λόγω διαφόρων μύθων που επεκράτησαν στην κοινή γνώμη και που εμπόδισαν τους πολιτικούς να πάρουν σωστές και έγκαιρες αποφάσεις.
October 18, 2015
Υπουργείο Οικονομικών

Η αναβάθμιση του Υπουργείου Οικονομικών

Η σειρά τάξης του Υπουργείου Οικονομικών στο τρέχον κυβερνητικό σχήμα είναι 10ο απο 14 Υπουργεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει και το Υπουργείο Οικονομικών να αναβαθμιστεί σημαντικά.
October 11, 2015
Συνομιλητές των διεθνών πιστωτών

Η συνομωσία των ασχέτων

Η εικόνα που δίνει η Ελλάδα στο  εξωτερικό μέσω διαφόρων κυβερνητικών στελεχών δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμία να θεωρούνται ισότιμοι συνομιλητές των διεθνών πιστωτών.
September 19, 2015
Κρατικός προϋπολογισμός

Η απλή αριθμητική της χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού

Πώς η παραβίαση μιάς μαθηματικής ταυτότητας οδηγεί σε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
September 10, 2015
ΔΝΤ

Η πληρωμή της δόσης του Μαϊου 2015 στο ΔΝΤ

Το παρασκήνιο του συντονισμού της πληρωμής μιας δόσης στο ΔΝΤ από ένα ειδικό λογαριασμό.